Meeleolukad rahvapeod Äärekoplis

Kindlasti olete kõik kuulnud  ja teate, et Rahvatantsuselts Upsijad koos Äärekopli taluga on juba 4 aastat korraldanud rahvapidusid oma pesapaigas Äärekopli peoplatsil, mis asub Äärekopli talus, Kaarlimõisa külas, Mäksa vallas, Tartu maakonnas. Ja kindlasti on paljud Teist ka nendel toredatel pidudel osalenud, kas siis esinejatena või pealtvaatajatena.
Nii näiteks korraldati 2011 aastal rahvusvahelise folkloorifestivali Europeade raames Maapäev Äärekoplis, kus osalesid tantsurühmad Küproselt, Setomaalt ja Tartust. See oli esimene kord, kui Äärekoplis korraldati suur rahvapidu ning sündmus läks igati korda, sest kauged külalised oma kultuuri ja tantsuga tulid lausa meie omale koduõuele esinema.
2012 aastal korraldati lastekaitsepäevale pühendatud koguperepäev „Päev täis mängusid“. Ettevõtmisel osalesid Mäksa valla isetegevuskollektiivid ning sündmus oli suunatud kohalikule kogukonnale ja eelkõige lastele. Koguperepäeva raames korraldati  Äärekopli võrkpalliplatsil ka vahva võrkpalliturniir, mille korraldmisele aitas kaasa tore naabrimees Priit Kangur ja millest võtsid osa võistkonnad ka väljaspoolt Mäksa valda.
2013 aastal korraldati Rahvatantsuselts Upsijad 30 tegevushooaega tähistav juubelikontsert „Algus“, Juubelil esines Rahvatantsuselts Upsijad oma juubelikavaga ning korraldas toreda kontserdijärgse rahvapeo.
2014 aastal korraldati pärimusele suunatud päev „Pärimuse Kandjad“, millest võtsid osa käsitöömeistrid, folkloorirühmad ja kus tutvustati eesti pärimuskurtuuri nii käsitöö, rahvatantsu, rahvalaulu, rahvamängude kui ka näitemängu läbi.
Äärekopli peoplatsil on esinenud enamus Mäksa valla isetegevuskollektiive ning kõigil neljal aastal on rahvapeod lõppenud meeleolukate simmanitega. Simmanimuusikat on Äärekopli peoplatsil teinud nii üksikud pillimehed nagu näiteks Tarmo Tartu, vahvad  lõtsamehed Moostest ja meie omad rahvamuusikud Raul ja Kalle,  kui ka suuremad kapellid nagu näiteks Väägvere külakapell.
Kuna ükski vabas õhus korraldatav avalik sündmus ei saa läbi ilma helitehnikata, siis on ka kõigil neljal aastal oma suurepärase helitehnikaga kohal olnud Upsijad kauaaegne liige ja ka tantsurühma asutamise juures olnud tantsija ja helitehnik Leino Rood. Rahvatantsuselts Upsijad küll soetab Eesti Kultuurkapitali abiga endale tasapisi oma helitehnikat, kuid Leino poolt pakutavale helitehnikale me veel nii pea vastu ei saa. Loodame ka veel järgnevate aastatel Leino abile helitehnika osas. Lisaks heale helitehnikale on Leinol ka hea silm ning kunstnikumeel ja Upsijate kogu sümboolika on ka tema loodud.
Kõik ettevõtmised Äärekoplimpeoplatsil on suunatud Mäksa valla kohalikule kogukonnale, et hoida, arendada ning elavdada kultuurilist tegevust kohalikus kogukonnas.
Äärekopli peoplats on tore paik külapidude, kogu valda hõlmavate sündmuste ja ka väljaspoolt valda tulnud kollektiivide esinemiste korraldamise jaoks. Peoplats koosneb avalikuks kasutamiseks antud ilusast kasesalus, kuhu on Upsijad püstitanud vahva külakiige ja rajanud tantsulava koos pillimeestele mõeldud lavaga. Enamus peoplatsi rajamisega seotud kulud on kandnud Rahvatantsuselts Upsijad ja Äärekopli peremees, kuid oleme saanud ka toetusi Mäksa vallalt ning Kohaliku Omaalgatuse Programmist.
Kohaliku Omaalgatuse Programmi raames ja toetusega laiendati 2013 aastal olemasolevat tantsulava ning valmistati 28 pealtvaatajate pinki. Tantsulava laiendamine võimaldas esineda laval suurematel kollektiividel ning Upsijad said ka oma juubelil esineda uuenenud laval täiskoosseisuga. Istepingid võimaldavad aga pealtvaatajatel paremini jälgida ning nautida erinevaid etteasteid.
2014 aastal ehitati välja Mäksa valla ja KOP toetusega Äärekopli peoplatsi elektripaigaldis, mis võimaldab pakkuda veel kvaliteetsemat kogukonnateenust. Püsiva elektriühenduse on saanud nii pillimeeste lava, söögipesa ja ka müügipesa. Täiesti uue ja kaasaegse valgustuse on saanud tantsulava, pillimeeste lava ning kogu peoplats. Kõik tööd on teostatud peoplatsil Upsijad liikmete ja Äärekopli peremehe oma jõududega ning mingeid töötasusid pole maksnud.
Äärekopli peoplatsi arendamine jätkub ka 2015 aastal ja seda kõike selleks, et veel paremini korraldada  kogukonnale suunatud rahvapidusid. Valmimist ootab inventarikuur ja tantsulava katus, samuti on pikemas perspektiivis plaanis rajada puhkemajad ning  ka arendada pesemis- ja toiduvalmistamise võimalusi. Kuid nende uute objektide valmimine sõltub võimalike toetusprogrammide rahastusest, sest Rahvatantsuselts Upsijad on mittetulundusühing, ning ei oma peale liikmemaksude muud sissetulekut.
Kuid hoolimata totustest ja rahastustest toimuvad rahvapeod Äärekopli peoplatsil ikka edasi ja meil on hea meel kohalikule kogukonnale ja paljudele külalistele ka väljaspoolt valda kõike seda pakkuda.
Kohtume siis Äärekopli peoplatsil!

Ikka koos Teiega!
Tarmo Lillo